Talking Tom & Ben News v1.0 اخبار گویی سگ و گربه سخنگو

 

 حتما با مجموعه برنامه های Talking آشنایی دارید ، برنامه هایی که در آن به صحبت کردن با موجودات مختلف می پردازید.

بار دیگر تام و بن این گربه و سگ معروف در برنامه Talking Tom & Ben News به گوشی های آندروییدی آمده اند. اینها صدای شما را تکرار می کنند و با شیرین کاری های خود شما را سرگرم خواهند کرد.

 

Talking Tom & Ben News v1.0 اخبار گویی سگ و گربه سخنگو

 

Talking Tom & Ben News v1.0 اخبار گویی سگ و گربه سخنگو

 

* مسیر قرار گیری فایل دیتا: sd card/android/data