Notification Bubbles Donate 3.0 مشاهده تمامی رویدادهای گوشی در داخل حباب ها

 

با این لایو والپیپر زیبا شما میتوانید تمام اتفاقاتی (Notification ) که در  SMS , Phone call , Gmail , Facebook , Twitter  شما روی میدهد را در داخل حباب هایی که بر روی صفحه گوشی شما شناور هستند مشاهده کنید و با ترکاندن حباب ها وارد صفحه مورد نظر شوید. به عنوان مثال اگر شما یک تماس از دست رفته داشته باشید یک حباب که بر روی آن نام تماس گیرنده و آیکونی نشان دهنده تماس از دست رفته است بر روی صفحه گوشی شما حرکت میکند که با لمس آن میتوانید وارد بخش تماس های از دست رفته گوشی خود بشوید.