Inertia Escape Velocity HD v1.2

 

بازی Inertia Escape Velocity شامل ۳۵ مرحله است که شما باید در پایگاه فضایی ناسا انجام دهید شما در بازی ماموریت درست کردن سفینه فضایی را دارید با استفاده از تجهیزات و زباله های فضایی که ابتدا باید آنها را که در جو متراکم هستند را جمع اوری کرده که راه رسیدن به این تجهیزات مثل معمایی سخت است که شما باید آن را انجام دهید.

 

Inertia Escape Velocity HD v1.2

 

Inertia Escape Velocity HD v1.2