Good Learning to draw is fun v1.2 آموزش گام به گام نقاشی به کودکان

 

 Good Learning to draw is fun یک برنامه جالب برای سرگرم کردن کودکان است. در این نرم افزار نقاشی کردن اشکال مختلف به صورت گام به گام آموزش داده می شد و در نهایت امکان رنگ آمیزی کردن نقاشی ها هم وجود دارد.

 

Good Learning to draw is fun v1.2 آموزش گام به گام نقاشی به کودکان