doodle bowling 1.4 بازی بولینگ کاغذی

اگر به بازی بولینگ علاقه دارید یک بازی بسیار جذاب برای شماست در این بازی شما باید در محیطی کاغزی بولینگ بازی کنید. کنترل بازی بسیار روان است و مطمئن باشد در چند دقیقه اول به راحتی بازی را یاد گرفته و میتوانید رکورد های خوبی ثبت کنید و با اتصال به اینترنت رکورد خود را در بخش آنلاین بازی با دیگران مقایشه کنید.