Deluxe Moon v1.52 بررسی حالات ماه

 

 Deluxe Moon یک نرم افزار تخصصی برای بررسی وضعیت و حالات ماه است. شما می توانید بر روی سطح ماه حرکت کنید و در هر روز وضعیت ماه را مورد بررسی قرار دهید. با این برنامه می توانید به اطلاعاتی چون سن حالی ماه ، درصد انعکاس نور ماه روی زمین ، مان طلوع و غروب ماه و خورشید و … دسترسی داشته باشید. همچنین این برنامه دارای پنج ویجت زیبا نیز می باشد.

 

Deluxe Moon v1.52 بررسی حالات ماه