Angry Birds : 2nd Birthday v2.0.0   نسخه جدید بازی پرندگان خشمگین

 

امروز برای شما عزیزان ورژن جدیدی از بازی پرندگان خشمگین که چند روز پیش معرفی شده را قرار میدهیم. این نسخه  همان نسخه اولیه انگری برد است که  مراحل جدیدی به آن اضافه شده و با احتساب مراحل تکراری آن دارای ۳۰۰ مرحله مختلف است. لازم با اشاره است که شما بدون گذراندن مراحل قدیمی میتوانید با انتخاب قسمت birdday مراحل جدید را بازی کنید.

 

Angry Birds : 2nd Birthday v2.0.0   نسخه جدید بازی پرندگان خشمگین