یادآوری کارهای روزانه شما با 2.0 To-Do List Widget

اگر بعضی وقت های کارهای روزانه خود را فراموش میکنید و یا همیشه یک یادداشت همراه خود دارید با این نرم افزار تمام مشکلات شما حل خواهد شد این ویجت یک لیست کارهای روزانه بر روی صفحه اندروید شما ایجاد میکند که میتوانید کارهای خود را در آن یادداشت کنید و بعد از انجام آنها کنار آن تیک بزنید.

 

 یادآوری کارهای روزانه شما با 2.0 To-Do List Widget