کشیدن نقاشی های رنگارنگ با kids doodle 1.2.1

 

 شما با استفاده نرم افزار کم حجم kids doodle می توانید نقاشی هایی با طرح ها و رنگ های متنوع و جذاب خلق کنید. از قابلیت های جذاب این برنامه این است که از نقاشی شما فیلم می گیرد و شما در انتهای کار می توانید فیلم نقاشی کشیدن خود را مشاهده کنید.