کتاب ارزشمند اشعار استاد آذری زبان ایران شهریار

مطمئنا اکثر فارسی زبانان نام شاعرپرآوازه و قهار آذری ابران یعنی شهریار را شنیده اند و از اشعار ایشان  لذت برده اند.
در این پست برای همه اهالی ادبیات  دوست مان اشعار بهجت تبریزی متخلص به شهریار، شاعر پارسی‌گوی آذری‌زبان، شامل گزیده غزلیات، منظومه حیدربابا و گزیده اشعار ترکی را قرار دادیم.اگر خیلی اهل بازی های موبایل نیستید ، با این نرم افزار بسیاری .از وقت های پرت و فراغت خود را مثل انتظار در ترافیک تا مقصد و … را پر و غنی کنید!

کتاب ارزشمند اشعار استاد آذری زبان ایران شهریار