ویجت زیبای Pure Calender widget (agenda) v2.9.9

یک ویجت زیبا برای یاد داشت های روزانه و یاد آوری.

ویژگی های این ویجت :

  • ویجت مربوط به رویدادهای تاریخ
  • امکان تغییر تم ویجت
  • امکان قرار دادن task و تغییر رنگ نمایش آن
  • امکان قرادادن تاریخ تولد از دفترچه مخاطبین و تغییر تنظیمات نمایش آن
  • ۴ تم برای چگونگی نمایش تاریخ و رویدادها در صفحه
  • تنظیم نمایش یا عدم نمایش در نوار ابزار و …

    ویجت زیبای Pure Calender widget (agenda) v2.9.9