نمایش سرعت حرکت با speed pro v2.8

 

با استفاده از این نرم افزار قادر هستید از سرعت دقیق حرکت خود اگاه شوید این نرم افزار با استفاده از سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) سرعت حرکت شما را نشان میدهد همچنین در شب میتوانید گوشی خود را جلوی داشبورد ماشین قرار داده و به عنوان سرعت سنج استفاده نمایید.

طریقه استفاده:بعد از نصب نرم افزار gps گوشی خود را فعال کرده و وارد برنامه شوید صبر کنید تا اتصال با ماهواره برقرار شود