نسخه شماره 2 بازی پرطرفدار و جذاب Labyrinth 2 v1.23
Labyrinth بازی محبوب و نام آشنایی است که با حسگر حرکتی گوشی کار می کند.
شما با کمک شتابسنج گوشی خود باید گوی نقره ای رنگ را کنترل و از بین حفره ها به مقصد هدایت کنید. اما این باردر نسخه شماره ۲ این بازی که اخیرا منتشر شده ، علاوه بر گوی و محیط بازی قدیمی ، وسایلی دیگر مثل بمب ها ، آهن ربا ، در و پنکه و … نیز اضافه شده اند.

نسخه شماره 2 بازی پرطرفدار و جذاب Labyrinth 2 v1.23
نسخه شماره 2 بازی پرطرفدار و جذاب Labyrinth 2 v1.23