نرم افزار حسابداری شخصی Hesabdar 1.0

 

نرم افزار حسابدار نرم افزاری اندرویدی برای محاسبه خرج و مخارج روزانه شماست. شما میتوانید با مشخص کردن موجودی حساب خود و نوشتن روزانه هزینه ها و درامد های خود به مدیریت آنها به پردازید. شما در هر زمان با مراجعه به روز های گذشته میتوانید هر یک از موارد وارد شده را مشاهده کرده و همچنین به صورت ماهیانه و نموداری از مخارج خود باخبر شوید از امکانات دیگر نرم افزار میتوان بهق قابلیت تعریف حساب های بانکی و شخصی مختلف و همچنین قابلیت رمز گذاری بر روی نرم افزار اشاره کرد.