میکس کردن فایل های موسیقی با Party Mixer v1.0

 

 Party Mixer یک نرم افزار برای موسیقی دوستان است. شما با این برنامه می توانید چند فایل موسیقی را با هم میکس کرده و به طور هم زمان پخش کنید. امکان تعیین اینکه کدام صدا به صورت غالب باشد نیز وجود دارد.