مرور Froum ها با Tapatalk Forum App v2.2.4

 

مشاهده فروم ها و انجمن های اینترنتی درون صفحات کوچک گوشی ها تلفن کار چندان آسانی نیست. Tapatalk Forum App یک برنامه حرفه ای در زمینه نمایش فروم هاست که به راحتی امکان استفاده از تمامی قسمت های فروم را برای شما فراهم می آورد. از دیگر ویژگی های برنامه حجم کم دیتای مصرفی است.

 

مرور Froum ها با Tapatalk Forum App v2.2.4