مراقب انگشت های خود باشید ، 4Fingers v1.1

یک بازی هیجان انگیز!
بازی نیاز به یک واکنش خوب و اعصابی راحت دارد. شما باید به ضرب و شتم چاقو بین انگشت های دست خود واکنش سریع نشان دهید و دست خود را بکشید تا زخمی نشود و حتی انگشت شمارا نبرد! چاقو به تدریج شتابش بیشتر می شود و کار شما پیچیده تر ، پس باید دقت شما هم بیشتر شود!

مراقب انگشت های خود باشید ، 4Fingers v1.1