قفل صفحه SamsungGS MagicLockerTheme v2.0

 

همانطور که قول داده بودیم ، به تدریج تم های برنامه  MagicLocker روی سایت قرار می گیرید. SamsungGS نام یکی از این تم هاست که دارای ظاهر زیبایی می باشد.

 

* برای اجرای این تم حتما باید برنامه MagicLocker  را نصب داشته باشید.

* پس از نصب، برنامه را اجرا کرده و فعال نمایید. بعد از آن نام تم به لیست MagicLocker  اضافه خواهد شد.