فیلم برداری از گوشی با Z-ScreenRecorder v1.0.10

 

با استفاده از برنامه Z-ScreenRecorder به راحتی هر چه تمام تر می توانید از صفحه نمایش گوشی خود فیلم برداری کنید. شما از این برنامه می توانید برای تهییه فیلم های آموزشی و یا نمایش کارکرد گوشی خود استفاده کنید.

 

فیلم برداری از گوشی با Z-ScreenRecorder v1.0.10

 

* برنامه نیاز به روت و دسترسی به اینترنت در اجرای اول برای دریافت کدک دارد.