طوطی سخنگو با مزه Pierre لحظات شادی رو سپری کنید : Talking Pierre the Parrot v1.0

 

یک طوطی پر انرژی  ، شاد و بامزه با نام Pierre که برای مدت ها شما را سرگرم خواهد کرد .

Talking Pierre the Parrot یکی دیگر از برنامه های سخنگو است که درست مثل اکثر طوطی ها  ، هر چه را شما بگویید تکرار می کند و یا آن ها را به طور اتفاقی برای شما بازگو می کند. اما فقط کار این طوطی با مزه ما تقلید صدا نیست!شما می توانید به او دست بزنید و واکنش اون رو ببینید یا مثلا می توانید گوجه را به سمت او پرتاب کنید! از دیگر کارهایی که این نرم افزار سخنگو داراست می توان به ضبط ویدئو از حرکات طوطی و تقلید صدای اون + اسپری کردن آب + پرت کردن وسایل به زمین! و چند کار دیگه اشاره کرد.

 

 

طوطی سخنگو با مزه Pierre لحظات شادی رو سپری کنید : Talking Pierre the Parrot v1.0

طوطی سخنگو با مزه Pierre لحظات شادی رو سپری کنید : Talking Pierre the Parrot v1.0