روزشمار مناسبت های مهم با Days Left Widget Pro v1.5

اگر شما هم بعضی از روزهای مهم مثل تاریخ تولد دوستان و…  را فراموش میکنید ،این نرم افزار مشکل شما را به راحتی حل میکند این ویجت که بر روی اندروید شما نصب میشود با قرار گرفتن بر روی صفحه home page شما روز شماری از وقایع پیش رو را به شما نشان میدهد با این ویجت دیگر هیچ مناسبتی را فراموش نخواهید کرد.

روزشمار مناسبت های مهم با Days Left Widget Pro v1.5