دسترسی هم زمان به مموری کارت در کامپیوتر و گوشی با Dual Mount SD Widget v3.29

در گوشی های اندروید هنگامی که گوشی به کامپیوتر متصل می شود برای اینکه  بتوان در کامپیوتر به مموری کارت گوشی دسترسی پیدا کرد باید مموری را در حالت Mount قرار داد که در این صورت دیگر در گوشی به مموری دسترسی نخواهید داشت . شما با استفاده از Dual Mount SD Widget  می توانید هنگامی که گوشی به کامپیوتر متصل است به طور هم زمان در گوشی و کامپیوتر به مموری کارت دسترسی داشته باشید.

 

توجه: برای استفاده از این برنامه گوشی شما باید روت شده باشد.