دانلود بازی فکری و زیبای اندروید Where's My Holiday v1.0.0

 

حتما شما با سری بازی های where is my water و where is my perry آشنا هستید . 

نسخه جدید این بازی ها where is my holiday نام دارد . این بازی ۲ شخصیت دارد . perry و swampy . 

swampy یک تمساخ کوچک است که تمساح های دیگر لوله های حمام آن را از بین برده اند و شما باید با هدایت آب آن به به حمام تمسحا برسانید . 

perry نیز یک کارگاه است که بوسیله ی آب در حالت های مختلف باید پازل ها را حل کنید .