حذف اشیاء اضافه از عکس های شما با TouchRetouch v3.1.1

 

حتما برای شما پیش آمده است که بعد از گرفتن عکس اشخاص یا اشیاء مختلفی  را در عکس مشاهده کنید که برای شما خوشایند نیستند برای حذف آنها چه کاری را انجام میدهید؟ دوباره عکس میگیرید یا از فتوشاپ استفاده میکنید. راه آسانتری نیز وجود دارد. کافی است نرم افزار TouchRetouch و به راحتی و با دقت بسیار زیاد این کار را برای شما انجام میدهد. شما فقط کافی است شیء مورد نظر را در نرم افزار انتخاب کنید. نرم افزار به صورت خودکار آن را برای شما حذف خواهد کرد.