بچه های سخنگو با Talking Baby Twins V 1.0

 

Talking Baby Twins یک برنامه سخنگو زیبا و جذاب میباشد و میتواند تا ساعت ها شما را در کنار دوستان و خانواده سرگرم کنید! در این برنامه دو بچه ی کوچک دوقلو هستند که با ان ها میتوانید بازی کنید شوخی کنید و حرف بزنید که ان ها با صدای شیرین خود حرف های شما را تکرار میکنند! همچنین این برنامه با اندروید ۴ سازگاری کامل دارد!

 

بچه های سخنگو با Talking Baby Twins V 1.0