برنامه نهج البلاغه Nahj al-Balagheh v2.5

 

برنامه نهج البلاغه با امکانات عالی. حاوی خطبه ها ، نامه ها ،حکمت ها. با امکان جستجو در همه موارد. و همچنین ارسال حکمت ها به صورت پیامک و امکانات فراوان دیگر.