بخش دانلود رام سایت راه اندازی شد.

 

 به دلیل درخواست مکرر بازدیدکنندگان عزیز برای قرارگیری رام های گوشی های مختلف این بخش به سایت اضافه شد. البته برای جلوگیری از سردرگمی کاربران رام ها در صفحه اول سایت قرار نمیگیرند برای درسترسی به آنها میتوانید از بخش موضوعات یا از بخش بالای سایت قسمت رام را انتخاب کنید. رام ها به صورت کامل به همراه آموزش برای دانلود قرار خواهند گرفت.