با  Tap Ranch v1.4 مزرعه دلخواه خودرا بسازید!

 

یک بازی جالب  و تقریبا استراتژی می باشد که در آن شما باید محصولات خود را به خوبی پرورش دهید ، از حیوانات نگه داری کنید و روی کارگرها برای ساخت پنیر و کیک های میوه ای سرمایه گذاری کنید و با پولی که به دست می آورید ساختمان های مختلف بسازید و نمای مزرعه خود را زیباتر کنید. در کل می توان گفت از بازی هایی است که مدیریت شما را محک می زند.

ویژگی های برجسته بازی :

  • خرید انواع  بذرها ، پرورش و دروی محصول
  • بیش از ۲۲ نوع محصول ، درخت و میوه
  • خریدن گلخانه
  • تزئین  مزرعه با بیش از ۷۰ نوع ساختمان ، فنس و …

 با  Tap Ranch v1.4 مزرعه دلخواه خودرا بسازید!

با  Tap Ranch v1.4 مزرعه دلخواه خودرا بسازید!

 

با عرض پوزش از اشتباه به وجود آمده در لینک بازی!