با Soccer Bounce v1.11 روپایی بزنید

 

در بین بازی های سنگین و با گرافیک بالای اندروید که طرفداران زیادی دارند  گاهی وفت ها چند بازی ساده نیز معروف شده و طرفداران بسیاری پیدا میکنند بازی فوق جرو این بازی هاست ، بازی بسیار ساده شما در آن فقط باید توپ را در آسمان نگه دارید و از افتادن آن جلو گیری کنید.