با Maze City v1.0 آدم کوچولوی بازی را به مقصد خودش برسونید!

 

بازی Maze City، دقایق سرگرم کننده و زیبایی رو تجربه خواهید کرد!  یک هزارتوی پیچ در پیچ است که با خود رمز و راز های زیادی دارد. هدف اصلی در این بازی این است که مانند دیگر Mazeها راه خروج را پیدا کنید. این بازی بیش از ۳۰ مرحله دارد و دارای ۳ نوع دشواری آسان، متوسط و سخت نیز هست!

 

 

با Maze City v1.0 آدم کوچولوی بازی را به مقصد خودش برسونید!