با Matrix Code Camera v1.0.4 اشیا و موجودات اطراف خود را ماتریکسی کنید!

 

شاید با شنیدن نام ماتریکس یاد فیلم مهیج و شگفت انگیز آن بیفتید! با این برنامه جالب و سرگرم کننده واقعیات اطراف خود را به وسیله دوربین گوشی به کدهای ماتریکسی تبدیل کنید( همانند آنچه که در فیلم واقعی MATRIX می دیدید!)

دوستان خود را با این برنامه جالب سورپرایز کنید!

 

 

با Matrix Code Camera v1.0.4 اشیا و موجودات اطراف خود را ماتریکسی کنید!

با Matrix Code Camera v1.0.4 اشیا و موجودات اطراف خود را ماتریکسی کنید!