با iMilk full v1.10 یک لیوان شیر بنوشید!

 

 

i milk  یکی دیگر از برنامه های جالب اندروید است که شما در آن می توانید گوشی خود را به یک لیوان پر از شیر تبدیل کنید.

از جمله ویژگی های آن گرافیک بالا و صدای جالب آن هست که می توانید به وسیله آن با  دوستانتان  کمی شوخی کنید.

این برنامه موفق شده است چند جایزه بزرگ را توسط کاربران و شبکه های تلویزیونی  دریافت کند!

برای نوشیدن گوشی را تکان دهید ، و حتی می توانید با آن آروغ هم بزنید!

 

با iMilk full v1.10 یک لیوان شیر بنوشید!