با Crack Your Screen v2.00 صفحه گوشیتان را بشکنید

 

در میان برنامه های آندروید برنامه هایی با عنوان fun هستند که هدفشان سرگرم کردن مخاطب است. Crack Your Screen از این دسته از نرم افزار هاست. شما با استفاده از این برنامه جذاب می توانید شکستن شیشه موبایلتان را آن هم به صورت بسیار طبیعی شبیه سازی کنید. با یک تکان کوچک شیشه موبایلتان می شکند. این برنامه دارای ده ها نوع طرح مختلف شکستگی است که با هر بار تکان دادن تغییر می کند.

 

با Crack Your Screen v2.00 صفحه گوشیتان را بشکنید