با AgingBooth v1.0 دوستانتان را پیر کنید

 

AgingBooth یک برنامه جدید و جذاب برای آندروید است که قطعا می تواند شماا و دوستانتان را مدت ها سرگرم کند. کار برنامه بسیار ساده است ، یک عکس از چهره فرد مورد نظر می گیرید و بعد از چند لحظه چهره آن شخص در ۴۰ سال بعد را مشاهده خواهید کرد.

 

با AgingBooth v1.0 دوستانتان را پیر کنید