بازی World Cup Table Tennis v1.75 مسابقات پینگ پونگ

 

در بازی World Cup Table Tennis شما درون مسابقات جهانی تنیس روی میز شرکت خواهید کرد و باید با مهارت خود حریفان را شکست داده تا جام را به دست آورید. بازی دارای گرافیک مناسب و در عین حال حجم نسبتا پایینی است.

 

بازی World Cup Table Tennis v1.75 مسابقات پینگ پونگ