بازی پرطرفدار Angry Birds Seasons: Wreck The Halls

 

Seasons نسخه فصلی بازی پر طرفدار Angry Birds می باشد که بنا به مناسبت های مختلف نسخه جدیدی از آن ارائه می شود.  نسخه این فصل Wreck The Halls نام دارد. چیزی تا تعطیلات کریسمس نمانده ولی همچنان خوک ها به کلاه برداری های خود ادامه می دهند و این وظیفه پرندگان عصبانی است تا در ۲۵ مرحله جدید به مبارزه خوک های بدجنس بروند.  اگر هر روز یک مرحله از این بازی را طی کنید ، زمان به پایان رساندن آن با شروع کریسمس هم زمان خواهد بود.

 

بازی پرطرفدار Angry Birds Seasons: Wreck The Halls

 

بازی پرطرفدار Angry Birds Seasons: Wreck The Halls