بازی پرطرفدار Angry Birds Seasons: Cherry Blossom Festival

 

Seasons نسخه ای از بازیپر طرفدار انگری برد است که به صورت مناسبتی عرضه می شود. نسخه جدید این بازی زیبا و پرطرفدار با نام “شکوفه های گیلاس” به مناسبت نزدیک شدن فصل بهار با ۱۵ مرحله جدید عرضه شده است.

لینک دانلود تصحیح شد.

 

بازی پرطرفدار Angry Birds Seasons: Cherry Blossom Festival

 

بازی پرطرفدار Angry Birds Seasons: Cherry Blossom Festival