بازی هیجان انگیز نبرد هوایی Air Combat 1941 v1.0

 

بازی به سال ۱۹۴۱ بر می گردد و مامور ارشد خلبان Natasha Ivanova دستور گرفته است تا وارد جنگل های Volkhovsky Forest شود و تا آنجایی که می تواند هواپیماهای آلمانی را نابود کند!
شما نقش آن خلبان را دارید و کنترل هواپیما بر عهده شماست!
آماده یک نبرد سخت و نفس گیر مقابل هواپیماهای دشمن که گاهی اوقات از هواپیمای شما غول پیکرتر هستند شوید و مهارت خود را نشان دهید!

 

بازی هیجان انگیز نبرد هوایی Air Combat 1941 v1.0

بازی هیجان انگیز نبرد هوایی Air Combat 1941 v1.0