بازی مهیج و سرگرم کننده Anger of Stick 2 v1.1.0

بازی محبوب شرکت نام آشنای Miniclip!
دشمنان نا‌مشخصی به شهر حمله کرده‌اند! قهرمان چوبی ما با انوع مختلف حرکات رزمی ، انواع اسلحه‌ و همچنین هلی‌کوپتر و روبات به جنگ با آن‌ها ادامه‌ می‌دهد. در ابتدای بازی کار شما راحت هست  و آدمک ها با سرعت کمتری به شما نزدیک می شوند وتعداد آن ها نیز زیاد نیست ولی به تدریج شما باید با آدمک های قوی تر و بیشتری مبارزه کنید!