بازی فکری DOOORS - room escape game - v1.0.0

 

اگر بازی ۱۰۰ Floors را بازی کرده اید و  یکی از طرفداران آن هستید به هیچ عنوان این بازی را از دست ندهید. سبک این بازی دقیقا شبیه ۱۰۰ Floors بوده شما باید با وسایل اطراف راه باز کردن در را پیدا کنید. بازی دارای ۲۵ مرحله می باشد و مراحل جدید به مرور زمان اضافه خواهد شد.