بازی فکری و جالب تله موش  Mouse Trap v1.0.22 (آپدیت و اصلاح شد!)

اگر از طرفداران پر و پا قرص بازی های فکری هستید ، این بازی را حتما امتحان کنید.

یک بازی فکری  تمام عیاراست که مطئنا مغز شما را کلی به کار می اندازد و شما را دچار چالش خواهد کرد!

بیش از  ۲۰۰۰  مرحله بازی ! ، گرافیک مناسب دو ویژگی مهم این بازی هستند ، اما ویژگی مهم تر از همه این است که اگر شروع به بازی با آن شوید ، احتمالا دقایق زیادی آن را ترک نخواهید کرد!

هدف اصلی در همه مراحل ، نجات موش از تله ای است که در آن گرفتار شده است. با عرض پوزش نسبت به مشکل موجود در لینک بازی *** آخرین ورژن بازی جایگزین شد!

 

بازی فکری و جالب تله موش  Mouse Trap v1.0.22 (آپدیت و اصلاح شد!)