بازی فکری زیبای Mr. Block v2.0

 

Mr. Block یک بازی فکری بسیار جذاب است که مطمئنا مدت ها شما را سرگرم خواهد. در این بازی شما باید بلوک های رنگی بامزه را به محل تعیین شده خودش برسانید. اما همه چیز به این آسانی نیست و در هر مرحله با معماها و چالش های جدیدی رو به رو خواهید شد.

 

بازی فکری زیبای Mr. Block v2.0

 

بازی فکری زیبای Mr. Block v2.0