بازی فوق العاده جذاب و سرگرم کننده Sprinkle v1.7.1

 

Sprinkle نام یکی از بازی های جدید و موفق اندروید هست که در این بازی باید از تمام اشیا و اجسام کمک بگیریم تا قطره های آب بتوانند خود را به آتش رسانده و آن را خاموش کنند. البته این عوامل محیطی، به فرمان شما خواهند بود. پس باید موانع و اجسام و همچنین زاویه پرتاب آب را طوری تعیین کنید که آب به روی آتش ریخته شود و آن را خاموش کند! باید توانایی ذهنی و IQ خود را به کار بگیرید تا در این بازی جذاب موفق شوید…

 

 

بازی فوق العاده جذاب و سرگرم کننده Sprinkle v1.7.1

بازی فوق العاده جذاب و سرگرم کننده Sprinkle v1.7.1