بازی زیبا و گرافیکی Demolition Inc. HD v24.68359 +دیتا

 

نسخه حدید بازی زیبا و گرافیکی demolition برای اندروید غرضه شد! شما با ماشین فضایی که در اختیار دازید ماشین ها و سایر وسایلی که در روی زمیت هستند حمله و انها را نابود کنید!  فیزیک عالی بازی و فن اوری شکستن زمین از جمله نکات مثبت این بازی زیبا به حساب می اید. هم اکنون این بازی زیبا را میتوانید از اندرویدکده دریافت نمایید!

 

بازی زیبا و گرافیکی Demolition Inc. HD v24.68359 +دیتا

 

بازی زیبا و گرافیکی Demolition Inc. HD v24.68359 +دیتا

 

بازی زیبا و گرافیکی Demolition Inc. HD v24.68359 +دیتا

 

بازی زیبا و گرافیکی Demolition Inc. HD v24.68359 +دیتا

 

بازی زیبا و گرافیکی Demolition Inc. HD v24.68359 +دیتا