بازی زیبا و سرگرم کننده Tap Zoo v.1.11

در این بازی بسیار زیبا و جذاب شما  مدیریت یک باغ وحش زیبا با حیوانات دوست داشتنی را بر عهده دارید!!

 با مدیریت درست، شما می توانید حیوانات داخل باغ وحش را تربیت کنید و با گشودن درب باغ وحش و جمع آوری هزینه از بین مردم باغ وحش خود را بزرگتر کنید و حیوانات بیشتری را در این باغ وحش جمع کنید!!

 

 

 

بازی زیبا و سرگرم کننده Tap Zoo v.1.11