بازی زیبای WALL-E: The Other Story v1.03

 

WALL-E: The Other Story یک بازی فکری زیبا است. شما باید به رباط معروف یعنی WALL-E کمک کنید تا به مقصد برسد. بر سر راه WALL-E موانعی وجود دارد ، شما باید به وسیله ی ابزار هایی که در اختیار دارید ، مسیر را برای رسیدن به مقصد هموار سازید. این بازی دارای مراحل متعددی است و اگر از دوستداران بازی های فکری هستید مطمئنا این بازی شما را بسیار سرگرم خواهد کرد.

 

بازی زیبای WALL-E: The Other Story v1.03

 

 بازی زیبای WALL-E: The Other Story v1.03