بازی زیبای Rainy Day2 v1.0.11

 

آقای Skinny  متوجه قدرت خارق العاده خود می شود . او متوجه می شود هر روز که از محل کار به سمت خانه می آید هوا بارانی می شود در حالیکه هواشناسی هوا را آفتابی پیش بینی می کند. شما در  بازی Rainy Day2 باید به آقای Skinny کمک کنید تا از دست باران در امان بماند و در کمترین زمان ممکن با کمترین مقدار خیس شدگی به خانه برسد. این بازی دارای مراحل متعدد و جذابی است.

 

بازی زیبای Rainy Day2 v1.0.11

 

بازی زیبای Rainy Day2 v1.0.11

Rainy Day