بازی زیبای Hit the apple v1.01

 

 Hit the apple نام باری کم حجم است که این روزها طرفداران نسبتا زیادی پیدا کرده. شما در نقش یک انسان اولیه ، فردی را اسیر کرده اید و یک سیب روی سر او قرار داده اید و در حال تمرین تیر اندازی هستید. شما باید دقیق نشانه گیری کنید ، قدرت و درجه تنظیم کنید تا سیب مورد هدف قرار گیرد. کوچکترین اشتباه شماه موجب کشته شدن فرد خواهد شد.

 

بازی زیبای Hit the apple v1.01