بازی زیبای Clumpsball 2 v1.0

 

شما در بازی Clumps ball 2 یک هدف دارید و آن هم اندداختن توپ درون ظرف است. اما این کار به این سادگی ها هم نیست بر سر راه شما موانعی وجود دارد. شما باید با نشانه گیری دقیق ، تنظیم زاویه و قدرت یک پرتاب دقیق را انجام دهید. بازی دارای مراحل متنوع و گرافیک رنگی جذابی است.

 

بازی زیبای Clumpsball 2 v1.0

 

بازی زیبای Clumpsball 2 v1.0