بازی زیبای Bunny Maze 3D 1.1.1

 

خرگوش بازی پس مدت ها تلاش برای فصل سرما مقداری هویج به عنوان آذوقه جمع آوری کرده اما در یک شب همه چیز نابود می شود و سارقانی تمامی هویج ها را می دزدند . حالا خرگوش در فرصت کوتاه باقیمانده باید به جمع آوری هویج بپردازد. در هر مرحله از دالان ها ی پیچ در پیچ در زمان معین عبور کرده و هویج جمع کند.

 

بازی زیبای Bunny Maze 3D 1.1.1

 

بازی زیبای Bunny Maze 3D 1.1.1